Niższe składki dla wielu przedsiębiorstw. Rejestracja tylko do 12 stycznia

Dom - Dlafirm - Niższe składki dla wielu przedsiębiorstw. Rejestracja tylko do 12 stycznia

17.07.2019-152 widoki -Dlafirm

Do 8 stycznia rejestracja firm uprawnionych do niższych składek ZUS  Dla firm

Rejestracja przedsiębiorców uprawnionych do płacenia mniejszych składek ZUS jest możliwa jedynie do 8 stycznia - przypomina rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jak podano w komunikacie Rzecznika MŚP, od 1 stycznia 2019 r. wejdzie przy życie ustawa o mniejszych

Składki niższe chociażby o połowę. Wiceminister o "małym ZUS-ie"

składkach ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, których roczne zarobki nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

"Szansa radykalnej poprawy"

- To ogromna szansa radykalnej poprawy rentowności dla dziesiątków tysięcy jednostek, dla których zryczałtowany ZUS stanowił często barierę uniemożliwiającą rozwój ich firm, natomiast w wielu przypadkach był obciążeniem nie do udźwignięcia – mówi, cytowany po komunikacie, rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Dodano, że warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest zarejestrowanie się w ZUS z nowym kodem najpóźniej do 8 stycznia 2019 r., a również prowadzenie działalności w roku poprzednim (a zatem 2018 - red. ), za pośrednictwem co najmniej 60 dób.

- Kto nie zaakceptować zrobi tego do 12 stycznia, będzie mógł płacić składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie proporcjonalnej do dochodów, czyli tzw. miniaturowy ZUS, dopiero za rok. Mam jednak nadzieję, hdy dzięki szybkiej reakcji mediów, informacja o możliwości jak i również terminie rejestracji dotrze we właściwym czasie do wszystkich zainteresowanych – mówi Adam Abramowicz.

Mniejsze składki

Obecnie firmy abstrahując od wielkości przychodu opłacają taką samą składkę ZUS. Dzięki planowanym zmianom ludzie prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne zyski nie przekraczają 2, 5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić zredukowane, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

Oszczędności przedsiębiorcy będą podlegać zatem od jego rocznych przychodów. Mały ZUS posiada być systemem komplementarnym w celu obecnie obowiązujących rozwiązań, tego rodzaju jak np. ulga w start czy działalność nierejestrowana.

Rozwój przedsiębiorczości

Jak oceniono, przyjęte rozwiązania mają możliwość wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, pobudzić aktywność zawodową, obniżyć tzw. szarą strefę i poprawić "przeżywalność" przedsiębiorstw, zaś przede wszystkim ich rentowność. Projektodawca ustawy oszacował, hdy jej obowiązywanie przyniesie praktyczną korzyść ekonomiczną około 175 tys. przedsiębiorców.

Porządny pomysł, ale dla nielicznych. Eksperci o "małym ZUS-ie"

Składki są konstruowane tak, jak mówił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj, że będą pasowały obecnie obowiązującemu preferencyjnemu ZUS-owi dla osób rozpoczynających aktywność (jest to 200 zł składki na ubezpieczenie społeczne przez dwa lata), zaś następnie wzrosną one proporcjonalnie - o ok. 16 gr na każdą drugorzędną złotówkę przychodu aż do pułapu ok. 850 zł, czyli wysokości obecnego tzw. dużego ZUS-u.

W każdym przypadku do sumy tej należy doliczyć obligatoryjne 319, 94 zł w ubezpieczenie zdrowotne.

"Charakter fakultatywny"

Jak podkreślono, przedstawiona propozycja "ma charakter fakultatywny" - osoby, do jakich jest skierowana, mogą zadeklarować, jako miesięczną podstawę wymiaru składek, kwotę wyższą od momentu najniższej podstawy wymiaru.

Według nowych przepisów przedsiębiorca może korzystać z zaproponowanych rozwiązań przez 3 czasy w ciągu ostatnich pięć lat prowadzenia działalności. Przez dwa lata będzie więc musiał opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w całkowitej wysokości.

Związane z