Duże zmiany na polskiej giełdzie. Ceny zmienią się o wycinek grosza

Dom - Gielda - Duże zmiany na polskiej giełdzie. Ceny zmienią się o wycinek grosza

05.08.2019-639 widoki -Gielda

GPW zmienia kroki notowania na rzecz akcji oraz funduszy typu ETF

Od 4 marca 2019 r. GPW przekształca kroki notowania dla akcji oraz funduszy typu ETF - poinformowała giełda. Dodano, że kursy tych instrumentów będą określane z dokładnością do czterech miejsc na przecinku (0, 0001 zł).

- Od czterech marca 2019 r. w GPW będą obowiązywały świeże kroki notowania, co określa, że akcje i inne instrumenty finansowe będą notowane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Termin wdrożenia zmian jest skutkiem ustaleń z uczestnikami sektorze. Zmiana kroków notowania powstaje ze standardów przyjętych na innych europejskich platformach obrotu i jej celem wydaje się dostosowanie naszego rynku do tych standardów w zamiarze zapewnienia jego konkurencyjności przy tym zakresie - twierdzi Piotr Borowski z zarządu GPW.

Jak podała GPW, obecnie (do 4 marca 2019 r. ) kroki notowania dla mnogości akcji oraz funduszy wariantu ETF wahają się (w zależności od instrumentu) od momentu jednego do kilku groszy.

ETF (ang. Exchange Traded Fund - kasa notowany na giełdzie) wówczas otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Swoim funkcjonowanie jest regulowane naprawdę, jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi.

- Przy wyniku planowanej zmiany pozostanie wprowadzonych sześć nowych kroków notowań mniejszych niż pewien grosz, które wyniosą właściwie: 0, 0001 zł; 0, 0002 zł; 0, 0005 zł; 0, 0010 zł; 0, 0020 zł; 0, 0050 zł - odczytujemy.

Na GPW chód notowania akcji danej firmy lub jednostek danego funduszu typu ETF zależy od czasu kursu (ceny giełdowej) ludzi instrumentów oraz płynności (wartości) obrotu. Giełda tłumaczy, hdy obowiązuje sześć tabel kroków notowania i każda z nich dotyczy innego poziomu płynności.

- Klasyfikacji akcji co do płynności robi Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wprowadzane zmiany stanowią dalszy etap implementacji przez GPW kroków notowań wynikających wraz z pakietu regulacji UE MIFID II/MIFIR - czytamy. Rozchodzi o dyrektywy europejskie odnosząca się do rynku instrumentów i towarów finansowych.

GPW tłumaczy, że dzięki zmianie kroków notowania giełdowe kursy akcji i ETF-ów będą ustalane z większą niż do tej pory dokładnością.

- To może wpłynąć na zmniejszenie rynkowych spreadów (różnic pomiędzy ceną kupna i sprzedaży) i pozwoli na bardziej skrupulatną rynkową wycenę tych instrumentów. Zmiana będzie miała specyficzne znaczenie dla tzw. działaniu groszowych, dla których poprawka kursu o 1 grosz oznaczała bardzo dużą procentową zmianę wartości tych akcji - napisano.

Giełda Papierów Wartościowych w Stolicy jest największą giełdą obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz przyrządów pochodnych, a także zamienny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych i rynki towarowe. Od dziewięć listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Związane z