Temat: Frank szwajcarski

Dom - Pieniadze - Temat: Frank szwajcarski

31.07.2019-669 widoki -Pieniadze

Frankowicze. Prokuratura wszczęła postępowanie  Pieniądze

  • Raty kredytów frankowych mają możliwość wzrosnąć do rekordowego poziomu
  • Złe wieści dla frankowiczów. Oprocentowanie najwyższe od czterech lat
  • Coraz mniej kredytów we frankach
  • Prawie trzy lata bez ustawy po sprawie frankowiczów. "Chciałbym, aby w październiku to przeszło"
  • Przegląd prasy. Frankowiczom niełatwo wygrać z bankami

Prokurator Generalny wszczął postępowanie przygotowawcze, gdzie sprawdzi możliwość popełnienia przestępstwa przez banki przy udzielaniu kredytów frankowych. Z kolei Prokuratura Regionalna w Szczecinie już prowadzi śledztwo w tej sprawie.

"Prokurator Generalny polecił wszczęcie postępowania przygotowawczego, jakiego celem jest zbadanie, lub w związku z udzielaniem przez banki mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kredytów na zakup nieruchomości, indeksowanych w walucie obcej lub denominowanych w walucie obcej, doszło do popełnienia przestępstw" - pisze Prokurator Generalny w piśmie, które opublikowało wpolityce. pl.

"W śledztwie badane będą także okoliczności ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez przedstawicieli organów państwa uprawnionych do kontroli i sprawowania nadzoru nad bankami" - dodaje.

Źródło: wpolityce. pl Pismo Prokuratora Generalnego zamieszczone przez wpolityce. pl

Apel senatorów

Jak wskazuje portal, inicjatywa organów ciebie to efekt apelu 32 senatorów PiS, którzy podpisali się pod projektem uchwały wzywającej KNF, UOKiK jak i również Prokuratora Generalnego do wyeliminowania z obrotu prawnego po RP "umów kredytowych, indeksowanych w walucie obcej lub denominowanych w walucie obcej, zawierających niedozwolone klauzule". Senat ma zarezerwować się dokumentem w innej połowie lipca.

Pomoc dla frankowiczów. "Projekt niemal gotowy"

Głos zabrał także Rzecznik Finansowy.

"Rzecznik Finansowy dostrzega nadzwyczaj istotną społecznie kwestię i sytuację w jakiej znaleźli się kredytobiorcy, którzy zawarli z bankami dokumenty urzędowe kredytów walutowych (... ) Zgodzić się należy z autorami projektu uchwały (... ), że liczne (przeanalizowane przez Rzecznika Finansowego) umowy kredytów walutowych zawierały postanowienia, które były sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały interesy konsumentów, a zatem w konkretnych okolicznościach mogą być uznawane za abuzywne" - czytamy przy piśmie Aleksandry Wiktorow skierowanym do senatora Grzegorza Biereckiego, przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które cytuje wpolityce. pl.

Śledztwo ruszyło

Powołując się na te same przepisy co Prokurator Generalny (art. 286 par. 1 kodeksu karnego oraz art. 294 par. 1 kodeksu karnego), szczecińska prokuratura już wszczęła śledztwo w sprawie kredytów walutowych.

Szczecińscy prokuratorzy będą ustalali "czy osoby, które zawarły umowy kredytowe denominowane lub indeksowane do waluty obcej, nie zostały doprowadzono przez osoby działające po imieniu i dla instytucji bankowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci zapłaty dla banku dodatkowych i umyślnie ukrytych kosztów kredytu, jak i również zawarcia umowy na postanowieniach o wysokim ryzyku finansowym" - czytamy w komunikacie. "Wprowadzenie w błąd miało polegać między innymi dzięki stworzeniu u klientów błędnego przekonania o całkowitym koszcie kredytu oraz na celowym zatajeniu rzeczywistego ryzyka związanego z kursem walut jak i również kosztami obsługi kredytu. W konsekwencji klienci banków posiadali nie mieć świadomości co do całkowitych kosztów kredytów, a także ryzyka powiązanego ze wzrostem zobowiązania w nawiązaniu ze wzrostem kursu walut".

1 lipca 2006 roku Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła Rekomendację „S”. Zawierała ona między innymi mus przedstawienia kredytobiorcom informacji o całkowitym koszcie kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopie procentowej - wyjaśnia Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Frankowicz wygrał z bankiem

Przypomnijmy, że przed długim weekendem majowym Sąd Rejonowy przy Warszawie wydał precedensowy osąd w sprawie frankowicz kontra mBank. Sąd uznał, iż jego kredyt nie wydaje się być frankowy, tylko złotowy - faktycznie jakby od początku jest zaciągnięty w polskiej walucie. To pierwsze tego typu pomyślne rozstrzygnięcie dla kredytobiorcy.

Frankowicze nadal jednak czekają na ustawową pomoc ze strony państwa.

Wsparcie dla zadłużonych w tejże walucie była jedną wraz z głównych obietnic wyborczych prezydenta Andrzeja Dudy. Mimo, że od jego wygranej upłynęło kilka miesięcy, to zadłużeni we frankach nadal czekają na konkretne propozycje.

Związane z