G7 będzie walczyć z niepłacącymi podatków

Dom - Wiadomosci gospodarcze - G7 będzie walczyć z niepłacącymi podatków

01.08.2019-979 widoki -Wiadomosci gospodarcze

G7 będzie walczyć z niepłacącymi podatków  Informacje

Grupa siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata G7 wystąpiła przeciwko praktykom obchodzenia i unikania deklaracji podatkowych zarówno przez pojedynczych podatników, jak i ogromne korporacje międzynarodowe.

Na spotkaniu w Aylesbury pod spodem Londynem, ministrowie finansów i prezesi banków centralnych zdecydowali, że zwrócą się do Organizacji Współpracy Gospodarczej jak i również Rozwoju (OECD), by opracowała zalecenia będące odpowiedzią w stosowanie przez wielkie firmy praktyk obchodzenia zobowiązań podatkowych.

Należą do wymienionych m. in. ceny transferowe mogące istotnie wpłynąć w zobowiązania podatkowe, ponieważ dzięki ogół dotyczą międzynarodowych firm mających filie w krajach o różnych systemach podatkowych. Inną praktyką są transfery zysków wygenerowanych w 1 kraju do siostrzanej korporacji w innym w formie rozliczeń praw autorskich do odwiedzenia marki towarowej.

Państwa G20 obiecują fair play w kryzysie

Spotkanie w Aylesbury uważane wydaje się być za krok na drodze do wprowadzenia globalnych wzorców podatkowych, co jest wyborem obecnego przewodnictwa Wielkiej Brytanii w G7 i G8 (G7 plus Rosja).

System awaryjny

Innym tematem spotkania była bankowość, której reforma po krachu z 2009 r. nie jest zakończona. W szczególności chodzi na temat niedopuszczenie do sytuacji, wówczas gdy któryś z banków okazuje się tak duży, że jego potencjalny upadek pociągałby w dół całą gospodarkę i wymagałby kosztownej działaniu ratunkowej z pieniędzy podatnika.

Nad unią bankową na osobnym spotkaniu są obradować w najbliższych dniach ministrowie finansów strefy euro.

Jest źle. G7 na "gorącej linii"

- Musimy ustanowić układ awaryjny, chroniący interes podatnika i globalnie spójny, który można uruchomić w przypadku upadających banków - zaznaczył brytyjski minister finansów George Osborne.

Uspokajając obawy poprzednio tzw. wojną walutową, Osborne oświadczył, że banki główne w swej polityce pieniężnej nie będą namierzać konkretnego kursu wymiany walut, aby wskutek deprecjacji waluty podnieść konkurencyjność gospodarki.

"Zdaniem uczestników spotkania polityka fiskalna i monetarna muszą uregulowane na rozwiązywanie trudności gospodarek krajowych, a nie dzięki manipulacje kursami walut wpływającymi na gospodarkę globalną" - ocenił "Daily Telegraph".

G7 na nadzwyczajnych konsultacjach ws. kryzysu

Fiskalna konsolidacja

Minister Osborne sądzi też, że spór, czy rząd powinien forsować zaciskanie pasa, czy pobudzać postęp, nie jest tak wyrazisty, jak go się przedstawia.

- Wszyscy są zgodni, co do owego, że wiarygodna fiskalna integracja jest potrzebna w przeciętnym okresie (... ). Zgodziliśmy się też, że ma obowiązek być elastyczność - zaznaczył.

W grupie G7 Niemcy, Wielka Brytania jak i również Kanada przeciwne są odejściu od polityki oszczędnościowej zmierzającej do naprawy finansów publicznych.

USA, Francja jak i również Włochy sądzą, że pierwszeństwem powinno być pobudzenie wzrostu. Wcześniej Międzynarodowy Fundusz Walutowy sugerował rządowi brytyjskiemu, hdy powinien on z ogromniejszą elastycznością podchodzić do redukcji deficytu finansów.

"To kryzys, który ogarnia wszelkie kraje"

O polityce walutowej

W Aylesbury rozmawiano też o nowej polityce walutowej banku centralnego Japonii mającej na celu uzyskanie stopy inflacji w wys. 2 proc. poprzez zwiększenie podaży pieniądza w obiegu. Jej skutkiem jest m. in. umocnienie dolara do odwiedzenia jena do najwyższego poziomu od czterech lat, natomiast także duży napływ pieniądza na rynki wschodzące, przy tym polski, ponieważ japońscy inwestorzy chętniej kupują obce obligacje.

Ministrowie G7 powstrzymali się od opinii rządu w Tokio pomimo zastrzeżeń USA, co niektóre osoby komentatorzy tłumaczą tym, że inne banki centralne metrów. in. Fed i Bank Anglii także stosują politykę elektronicznego generowania podaży pieniądza.

W skład ekipy G7 wchodzą: USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja i Japonia.

Związane z