Emigranci przesłali do Polski ponad miliard euro. Polacy wydali za granicą dwa razy więcej

Dom - Wiadomosci gospodarcze - Emigranci przesłali do Polski ponad miliard euro. Polacy wydali za granicą dwa razy więcej

25.07.2019-247 widoki -Wiadomosci gospodarcze

Emigranci przesłali do Polski więcej niż miliard euro. Polacy wydali za granicą dwa razy więcej  Informacje

Ponad 1, 1-wszą mld euro przekazali do Polski emigranci w trzecim kwartale 2013 roku. Największa liczba ludzi pieniędzy z zagranicy płynie nad Wisłę z Holandii. Łączna kwota przekazanych do kraju pieniędzy jest na temat 28 mln euro większa niż w tym czasie rok wcześniej. Natomiast Ludzie z polski wyjeżdżający poza nasz kraj wydali dwóch, 4 mld euro. Obcokrajowcy wydali w naszym kraju niewiele większą ilość wiadomości - 2, 5 mld euro.

Według Narodowego Banku Polskiego w trzecim kwartale ubiegłego roku migranci przelali do Polski 1-wszą, 163 mld euro. Przy porównaniu do analogicznego czasu w 2012 roku to o 28 mln € więcej. Co ciekawe, więcej pieniędzy osoby pracujące w emigracji przesyłają z Holandii i Norwegii. Wcześniej dominowały przelewy z Irlandii.

Stop imigrantom? Szwajcarzy zdecydują w niedzielę

Pieniądze wraz z Holandii

"Mimo stabilnego pułapu ogólnej kwoty obserwowane istnieją zmiany jej struktury geograficznej. W ostatnim czasie zmniejsza się napływ środków wraz z Irlandii, gdzie mamy do odwiedzenia czynienia w większości z migrantami długookresowymi, którzy swoje centrum zainteresowania ekonomicznego mają w tym kraju i coraz mniej środków przesyłają do Polski" - komunikuje raport NBP.

"Z drugiej strony istotnie powiększyło się znaczenie Holandii. Napływ środków z tego kraju przewyższył już transfery z Irlandii. Systematycznie rośnie także przesłanie Norwegii. Oba te kraje ciągle są popularnym kierunkiem dla migrantów krótkookresowych" - dodano.

Wydajemy zagranicą

Narodowy Bank Polski podał również, że w trzecim kwartale 2013 roku nakłady Polaków związane z wyjazdami zagranicznymi wyniosły 2, 4 mld euro i dawny na zbliżonym poziomie do odwiedzenia tych z trzeciego kwartału 2012 roku.

W raporcie wyszczególniono również sumę 2, 515 mld euro, którą w tym danym czasie wydali cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski. "W stosunku z poprzednim rokiem, wydatki te spadły o 3, 3 proc., czyli na temat 87 mln euro. Spadek wydatków cudzoziemców związanych wraz z podróżami do Polski wpłynął na pogorszenie się salda z 201 mln euro w trzecim kwartale 2012 roku do 115 mln euro w trzecim kwartale 2013 roku" - melduje raport.

Handel głównie z Unią

NBP poinformował ponadto, że zarówno po przychodach, jak i rozchodach głównym partnerem handlowym Polski była Unia Europejska. "Udział społeczności w eksporcie usług spośród tytułu podróży zagranicznych wynosił 54 proc., zaś w imporcie 81, 3 proc. Najwięcej na usługi związane z podróżami wydali Rfn (była to równowartość 737 mln euro). Krajem, po którym Polacy wydatkowali najwięcej pieniędzy z tytułu omawianej kategorii usługowej, również okazali się nasi zachodni sąsiedzi (polscy rezydenci wydali równowartość 448 mln euro)" a mianowicie napisano w raporcie.

Związane z