Efekt 500 plus? "Zanotowano dwucyfrowe wzrosty zakupów"

Dom - Z kraju - Efekt 500 plus? "Zanotowano dwucyfrowe wzrosty zakupów"

26.08.2019-579 widoki -Z kraju

GUS: sprzedaż detaliczna w dół, produkcja przemysłowa w górę

W maju odnotowano wzrost zbytu detalicznej w cenach porządnych w skali roku na temat 4, 3 proc. Wraz z kolei produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3, 5 proc. w stosunku do maja ub. r., a w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o trzynaście, 7 proc. - poinformował GUS.

GUS przypomniał zarazem, że przed miesiącem wzrost sprzedaży detalicznej po cenach stałych w wielkości roku wyniósł 5, pięć proc., a w kwietniu ub. roku o czterech, 7 proc.

Rośnie średnie wynagrodzenie Naszego rodaka. Głównie dzięki podwyżkom przy tej branży

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju br. była lepsza w skali roku w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale po sprzedaży detalicznej ogółem postęp odnotowano w przedsiębiorstwach pochłaniających się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami - na temat 14, 6 proc. wobec wzrostu przed rokiem na temat 16, 0 proc. Przy podmiotach prowadzących pozostałą zbyt detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepikach wzrost wyniósł 8, 2 proc. (rok temu 9, 5 proc. ) W jednostkach sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe rezultaty poprawiły się o 5, 4 proc. wobec wzrostu o 4 proc. przed rokiem

W odmiennych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w podmiotach handlujących tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 18, 6 proc. w stosunku do wzrostu przed rokiem o 11, 8 proc. )

Spadek sprzedaży zauważano w grupie "paliwa porządne, ciekłe i gazowe" (o 1, 8 proc. względem wzrostu o 0, 5 proc. przed rokiem).

"W okresie styczeń – maj br. wzrost zbytu detalicznej w skali r. wyniósł 4, 6 proc. (wobec wzrostu o 3, 7 proc. w 2015 r. )" - melduje GUS.

Efekt 500 plus

Główna ekonomistka Instytucji finansowej Pocztowego Monika Kurtek podkreśliła, w przesłanym PAP komentarzu, że efekty programu pięćset plus są już dostrzegalne w szczegółowych danych odnośnie sprzedaży detalicznej.

- W kwietniu zanotowano dwucyfrowe wzrosty zakupów samochodów a także mebli i sprzętu RTV i AGD, a po maju wyniki te nie zaakceptować są wcale dużo mniej znaczące. Jak wskazują sprzedawcy wyjaśnieniem rosnącego zainteresowania takie produktami są właśnie wypłaty na rzecz rodzin posiadających dzieci - zaznaczyła.

Kurtek wypatruje, że "wzrost gospodarczy po Polsce napędzany będzie polski przede wszystkim konsumpcją". Oceniła, że opublikowane w piątek dane GUS, słabsze od oczekiwań rynkowych, nie pozostaną miały wpływu na lipcową decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. - Najistotniejszy będzie wynik referendum co do Brexitu. Jeśli okazałoby się, że Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, wzrośnie prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w Polsce - zaznaczyła.

NBP: po maju deflacja bez cen żywności i energii wyniosła 0, 4 proc.

- Z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej możemy jednak wnioskować, że taka obniżka może nastąpić z pewnym opóźnieniem. Najprawdopodobniej dopiero po ujawnieniu się niedobrych skutków wychodzenia Gb spośród UE dla polskiej produkcji - dodała Kurtek.

Analityk Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Dmitrowski zwrócił obserwację, że "nieco gorsza od prognoz sprzedaż detaliczna odrzucić może być uznana za niespodziankę". - Wzrost roczny na poziomie 2, 2 proc. jest zadowalający, zabierając pod uwagę wpływ spadków cen. Realnie kupiliśmy po maju o 4, trzy proc. więcej niż poprzednio rokiem – nieco niższy wzrost niż w kwietniu, lecz jednak większy niż w pierwszym kwartale, przy którym konsumpcja prywatna była mocną stroną danych o PKB - zaznaczył.

- Struktura produktowa handlu także prezentuje się solidnie, z ponadprzeciętnymi wzrostami w grupach produktów, w jakich zakupy mogą sugerować dobrą kondycję gospodarstw domowych - dodał. W jego opinii w następnych miesiącach program 500 dodatkowo będzie "czynnikiem sprzyjający przyśpieszeniu spożycia, w tym sprzedaży detalicznej".

Wyższa produkcja

GUS podał, że w okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o cztery proc. wyższa w zestawieniu z spośród analogicznym okresem 2015 r., kiedy notowano wzrost o 4, 1 proc. Wytwórczość budowlano-montażowa była o dwunastu, 5 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2, dziewięć proc.

Produkcja sprzedana przemysłu w cenach porządnych (w przedsiębiorstwach o ilości pracujących powyżej 9 osób) była w maju br. o 3, 5 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 2, 8 proc. ) i o 3, sześć proc. niższa w zestawieniu z z kwietniem br.

Urząd zwrócił uwagę, że na wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, produkcja sprzedana przemysłu była o 3, 6 proc. wyższa niż w maju 2015 r. i o 0, 9 proc. mniejsza w porównaniu do 04 br.

Ceny w dół. Sprawdź, co taniało w największym stopniu

GUS poinformował ponadto, że w stosunku w celu maja ub. r., rozwój produkcji sprzedanej odnotowano po 25 - spośród 34 - działach przemysłu, natomiast spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem 2015 r., wystąpił przy dziewięciu działach.

Urząd statystyczny podał, że wobec maja ub. r., spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa.

Ceny spadają

W porównaniu z kwietniem 2016 r., wzrost produkcji wystąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem funkcjonowania są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 23, 5 proc. ) a także w przedsiębiorstwach wykonujących zwłaszcza roboty budowlane specjalistyczne (o 5, 1 proc. ). Spadek odnotowano w wypadku firm realizujących roboty remontowo-budowlane związane ze wznoszeniem domów (o 2, 6 proc. ).

GUS poinformował też, że według wstępnych danych, w maju br. zarówno ceny produkcji sprzedanej przemysłu, jak i ceny produkcji budowlano-montażowej były znacznie niższe o 0, 7 proc. w porównaniu z majem ub. r.

W okresie styczeń-maj 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1, trzech proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., kiedy również notowano spadek o 2, 6 proc. Ceny produkcji budowlano- montażowej były niższe o 0, 7 proc. W 2015 r. był to zmniejszenie o 0, 4 proc.

Związane z