500 zł na dziecko? Przetestuj, jak jest w pozostałych krajach Unii

Dom - Z kraju - 500 zł na dziecko? Przetestuj, jak jest w pozostałych krajach Unii

18.07.2019-506 widoki -Z kraju

Dodatki na dzieci w Unii europejskiej Europejskiej

W 20 z 28 państw UE zasiłki na dzieci przyznawane są rodzicom niezależnie od wysokość dochodu. Na Cyprze, w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Rumunii, Słowenii i we Włoszech obowiązuje próg dochodowy. Najniższe świadczenia obowiązują przy Grecji, a najwyższe metrów. in. w Niemczech, Francji i krajach Beneluksu.

Prawo i Sprawiedliwość, które zwyciężyło w ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce, proponuje, by rodzice otrzymywali 500 zł (117, 5 euro) miesięcznie na każde następne i następne dziecko. Dzinki najuboższe dostałyby pieniądze już na pierwsze dziecko.

500 złotych dzięki dziecko? "To nie są pieniądze, które można osobiście ot tak wykroić"

Program "500 plus" ma zostać wylansowany w 2016 roku. Nakład pieniężny tej propozycji PiS kalkuluje na 21, 5 mld zł.

W całkowitej Ue państwa członkowskie urzeczywistniają różne formy wsparcia rodziców w wychowaniu i utrzymaniu dzieci; mogą być absolutne, jak jeszcze do niedawna becikowe w Polsce, lub warunkowane dochodami na osobę w rodzinie albo stażem dziecka. W większości państw dodatki rosną wraz spośród liczbą potomstwa.

Świadczenia na dzieci mają różne cele - tam, gdzie są warunkowane kryterium opłacającym się, pomagają opiekunom w utrzymaniu i wychowaniu dzieci. Głównym zadaniem tych bezwarunkowych wydaje się wspieranie dzietności i zachęcanie do potomstwa.

Najbardziej rozbudowane systemy wsparcia rodzin i najwyższe dodatki wraz z tytułu posiadania dzieci będą w Danii, Luksemburgu, Niemczech i Francji. Najniższe posiadają Grecja, Rumunia, Litwa jak i również Bułgaria.

Kraje UE, gdzie zasiłki przysługują z brakiem względu na dochody rodziny:

Austria

W Austrii dodatki na dzieci przysługują wszystkim rodzinom, mającym stan rezydenta, bez względu w dochód. Są zależne od wieku dziecka; do 3 roku życia wynosi 109, 70 euro miesięcznie, na 3 roku życia – 117, 30 euro, po 10 roku życia – 136, 20 euro.

Po osiągnięciu pełnoletniości, jeżeli kontynuowana jest nauka, zasiłek przysługuje nawet do wykonania 25 lat (158, 90 euro miesięcznie).

Dodatek rośnie wraz z liczbą pociechy. I tak, przy drugim dziecku – jest wyższy o 6, 70 euro, trójce – 16, sześcdziesięciu, czwórce – 25, 50, piątce – 30, 80, szóstce – 34, 30, siódemce i więcej – 50 euro.

Od 6 do 15 roku kalendarzowego życia każde dziecko otrzymuje też co roku we wrześniu pieniądze na wyprawkę szkolną (Schulstartgeld) w wysokości 100 euro.

Za każde dziecko przysługuje rodzicom w Austrii również wyjątkowy dodatek dla osób pobierających świadczenia na dzieci (Kinderabsetzbetrag), wypłacany co miesiąc przez skarb państwa. Wynosi obecnie 58, 30 euro.

Belgia

W Belgii wszystkie dzieci mające status rezydenta otrzymują suplementy rodzinne do 18. r. życia. Te, które kontynuują naukę, mogą dostać wsparcie do 25. roku egzystencji.

Suma ta, zależnie od sposobu zatrudnienia rodziców i wieku dziecka, wynosi miesięcznie od 84, 43 euro, do 315, 34 euro. Jest jeszcze wyższa, gdy rodzic wychowuje milusiński samotnie.

Przy narodzinach albo adopcji dziecka przysługuje też jednorazowe becikowe. Przy pierwszym dziecku wynosi to siano 1223, 11 euro, innym – 920, 25 euro, a przy porodach mnogich – 1223, 11 euro za każde dziecko.

Dania

500 zł na dziecko. "Taka politykan oddala nas od Zachodu"

W Danii dodatki dzięki dzieci przysługują wszystkim, którzy mieszkają w niniejszym kraju i podlegają obowiązkom podatkowym. Wielkość zasiłku zależy od stulecia dziecka.

Dla pociechy w wieku do 6 lat przysługuje dodatek na temat wartości 4404 koron (ok. 535 euro) na kwartał, 3-6 lat - 3486 koron (467 euro) w kwartał, 7-14 lat - 2745 koron (368 euro) na kwartał, a 15-17 - 915 koron (122 euro) na miesiąc.

Zasiłek podlega obniżeniu, o ile roczny dochód w bliskim przekroczy 712 600 koron (ok. 95, 5 tys. euro).

Estonia

W Estonii dodatki na dzieci przysługują wszystkim, warunkiem ich uzyskania jest obywatelstwo albo pozwolenie na pobyt stały. Zasiłki przekazywane są jednemu spośród rodziców dziecka do szesnascie. roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę w uczelni średniej lub odbywa szkolenie zawodowe, dodatek może okazać się wypłacany do 19. r. życia.

Na w pierwszej kolejności i drugie dziecko suplement wynosi 19, 18 euro. Na trzecie i więcej - 76, 72 euro.

Rodzicom przysługuje również jednorazowy dodatek rzędu 320 euro z tytułu urodzenia albo adopcji dziecka. W przypadku trojaczków i większą ilość dzieci zasiłek za urodzenie wynosi 1000 euro dzięki dziecko.

Finlandia

Zasiłek otrzymuje każde dziecko, otoczone fińskim systemem ubezpieczeń społecznych, do czasu ukończenia 17. roku życia.

Na pierwsze dziecko rodzice otrzymują miesięcznie ok. 100 €, drugie - ok. 111 euro, trzecie - w porządku. 141 euro, czwarte - ok. 162 euro, zaś na każde więcej a mianowicie ok. 182 euro. Samotni rodzice otrzymują także dodatek w wys. 46, 79 euro miesięcznie.

Fińskie władze zamiast becikowego według urodzeniu dziecka przekazują matkom specjalny pakiet macierzyński, który zawiera m. in. ubranka dla noworodka, pieluchy, komplet pościeli, pomoce do karmienia oraz prezerwatywy.

Francja

Dodatek we Francji przysługuje każdej rodzinie mającej pobyt stały, która ma jak najmniej dwójkę dzieci. Wypłaca się go do 20. (w określonych przypadkach 21. ) roku życia maluszka.

Miesięczne świadczenia dzięki dzieci zależnie od ich liczby wynoszą: 130 euro za drugie dziecko, 296 euro za trzecie i 160 euro za wszelkie następne.

Rodzice spośród trójką dzieci otrzymują także wysokie dodatki rodzinne (od 169 do 203 € na dziecko), oraz specjalistyczne dodatki na opiekę dzienną i szkolną.

Becikowe wynosi we Francji 927 euro, dodatek adopcyjny wówczas 855, 42 euro.

Grecja

500 złotych na dziecko? "Dawanie pieniędzy to bodziec zniechęcający do aktywności"

Zasiłki w Grecji przysługują do 18. roku kalendarzowego życia dziecka (jeśli kontynuują naukę - do 22:00 lat). Rodzice muszą być rezydentami Grecji lub odrębnego państwa UE i być zarejestrowani w systemie zabezpieczeń społecznych.

Dodatki wypłacane są raz do roku na podstawie kwot miesięcznych. Na jedno dziecko przysługuje miesięcznie 8, 22 euro, na dwójkę - 24, 65 euro, na trójkę - 55, 47 euro, na czwórkę - 67, 38 euro, a w piątkę - 78, 68 euro.

Rodziny wraz z trójką (lub większą liczbą) dzieci mogą starać się na temat specjalny dodatek roczny w wysokości 500 euro w dziecko, pod warunkiem, hdy ich roczny dochód odrzucić przekroczył 45 tys. €.

Holandia

W Holandii zasiłki na dziecko przysługują wszystkim zarejestrowanym w krajowym platformie ubezpieczeń społecznych. Przysługują wychowankom do 18. roku egzystencji.

Dla dzieci po wieku do 5 lat wynoszą 191, 65 euro na kwartał, od sześć. do 11. - 232, 11 euro na kwartał, an od 12. do 17. - 273, 78 euro na kwartał.

Rodziny o niskich zyskach mogą ubiegać się również o dodatek na pociechy, wypłacany przez administrację skarbową.

Hiszpania

Zasiłki w dzieci przysługują w Portugalii wszystkim obywatelom i rezydentom na podstawie kryterium dochodowego. Wypłaca się je w celu ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Na każde dziecko przysługuje na rok 291 euro, wypłacane po miesięcznych ratach.

Samotni rodzice mogą zabiegać na temat dodatek w rocznej wys. 1000 euro.

Becikowe przyznawane jest tylko obok porodach mnogich; wynosi 2 594, 40 euro zbyt bliźniaki, 5 188, 80 euro za trojaczki jak i również 7 783, 20 euro za czworaczki (oraz więcej).

Irlandia

Zasiłki w Irlandii wypłacane są rodzicom lub opiekunom do szesnascie. roku życia dziecka (do 18., jeśli kontynuuje ono edukację w pełnym zakresie czasu). Opiekunowie muszą być obywatelami albo rezydentami państwie, lub obywatelami Europejskiego Areału Gospodarczego, zameldowanymi na terytorium Irlandii.

Za jedno maluch przysługuje miesięcznie świadczenie przy wysokości 130 euro, dwójkę - 260 euro, trójkę - 390 euro, czwórkę - 530 euro, piątkę - 670 euro, szóstkę - 810 euro, siódemkę - 950 euro i ósemkę - 1090 €.

Samotni rodzice mogą ubiegać się także o dodatek w wysokości 95, 23 euro tygodniowo.

Litwa

500 złotych na dziecko. Nie dla każdego i pod czujnym okiem państwa

Dodatki dzięki dzieci na Litwie przysługują wszystkim obywatelom i rezydentom, a także obcokrajowcom spełniającym kryteria wsparcia socjalnego adekwatnie z przepisami UE.

W rodzinach o miesięcznych dochodach do 153 € dzieci do drugiego roku kalendarzowego życia otrzymują 28, 5 euro miesięcznie, a poniżej 153 euro - 50, 2 euro miesięcznie.

Dodatek 15, 2 euro przysługuje za opiekę nad dzieckiem od 2. w celu 7. roku życia. Przy rodzinach z trójką jak i również więcej dzieci wsparcie przedłużone jest do ukończenia za pośrednictwem dziecko 18. roku istnienia.

Jednorazowy zasiłek wraz z tytułu urodzenia albo adopcji dziecka wynosi 418 €.

Luksemburg

Do dodatków uprawnieni są wszyscy rodzice jak i również opiekunowie, których dzieci mogą mieć meldunek w Luksemburgu, natomiast także wszyscy obywatele i rezydenci tego kraju, nawet jeśli dzieci mieszkają zagranicą. Przysługują do 18. r. życia albo - jeżeli dziecko nadal się uczy - do 27 latek.

Za jedno milusiński wypłacane jest miesięcznie 190, 6 euro, za dwójkę - 440, 72 €, za trójkę - 802, 74, a za wszelkie następne - 361, 82 euro.

Dodatek rośnie wraz z wiekiem pociechy. Od 6. do dwunastu. roku życia podwyższony wydaje się o 16, 17 euro, a po 12. roku kalendarzowego życia - o 48, 52 euro.

Becikowe wypłacane jest matkom, które regularnie badały się w czasie ciąży. Podzielone jest dzięki trzy transze w poziomie 580, 03 euro: naczelna wypłacana przed porodem, druga - przy porodzie, trzecia - po porodzie.

Łotwa

Zasiłki na najmłodszych na Łotwie przysługują obywatelom i osobom, które otrzymały pozwolenie na pobyt stały. Otrzymują je opiekunowie najmłodszych do 15. roku egzystencji, a do 19. jeżeli dziecko kontynuuje naukę.

Rodzicom przysługuje dodatek po wysokości 11, 38 € na pierwsze dziecko, 22, 76 euro - dzięki drugie, 34, 14 na trzecie i każde następujące.

W pierwszych 2 latach życia dziecka można starać się o zasiłek opiekuńczy. Do 18. miesiąca życia wynosi on 171 euro miesięcznie. Później, do drugiego roku życia, kwota spada do 42, 69 euro miesięcznie.

Becikowe wynosi 417, 17 euro za każde dziecko.

Malta

500 zł w dziecko, wyższa kwota nieograniczona. Przypominamy najważniejsze gospodarcze obietnice PiS

Zasiłki na pociechy na Malcie przysługują dzięki każde dziecko do ukończenia 16. roku życia każdemu obywatelom oraz osobom, które mają pozwolenie na pobyt stały od co najmniej 3 miesięcy.

Kwota wydaje się być stała i wynosi 450 euro rocznie, choć a mianowicie zależnie od dochodów rodziców - może zostać obniżona albo podwyższona.

Niemcy

Zasiłki na dzieci przysługują wszelkiemu rodzicowi, który jest zameldowany w Niemczech, bez powodu na wysokość dochodów. Wypłacane są za każde dziecko do 18. roku egzystencji albo 27. roku życia, jeśli kontynuuje ono naukę lub szkolenie zawodowe.

Miesięczny dodatek na pierwsze i drugie dziecko kosztuje 184 euro, na trzecie - 190 euro, a na czwarte i większą ilość - 215 euro.

Osoby w trudnej kwestii materialnej mogą wystąpić na temat jednorazowe becikowe, które sięga 250 euro.

Portugalia

Aby otrzymać zasiłek na dziecko w Portugalii żądane jest opłacanie przez rodziny lub opiekunów składek na ubezpieczenie społeczne co najmniej przez ostatnie sześć miesięcy, muszą oni mieć również status rezydenta kraju. Dodatkowo wartość wszystkich dóbr ruchomych rodziny nie może przekroczyć 100 612, 80 €.

Dodatki przysługują do odwiedzenia chwili ukończenia przez maluch 16. roku życia, natomiast jeśli kontynuuje ono naukę - do 27 lat. Ich wysokość zależy od momentu dochodów rodziny, wieku dziecka oraz liczby potomstwa.

W pierwszych 12 miesiącach życia wynoszą od 92, 29 euro do 140, 76 euro w sytuacji pierwszego dziecka, 26, 54-35, 19 - drugiego, 53, 08-70, 38 - trzeciego i więcej. W stuleciu 12-36 miesięcy wszystkie najmłodszych dostają zasiłek wynoszący od momentu 79, 62 do 105, 57, a później - od 26, 54 do odwiedzenia 35, 19 euro.

Samotni rodzice otrzymują zasiłki o 20 proc. wyższe.

Dzieci w wieku 6-16 lat dostają poza tym co roku we wrześniu pieniądze na wyprawkę szkolną po wysokości od 29, 19 euro do 70, 38 euro.

Słowacja

Dodatek na dziecko na Słowacji przysługuje wszystkim rodzicom i opiekunom, którzy zajmują się dzieckiem do 3 czasów i mają pozwolenie na czasowy albo stały przebywanie w kraju. Dzieci otrzymują go do czasu ukończenia obowiązkowej nauki szkolnej, nie dłużej niż do 25. roku życia.

Obecnie wynosi on 23, 52 euro na miesiąc.

Opiekunowie o niższych zyskach mogą wystąpić do specjalny zasiłek w wysokości 11, 02 euro.

Rodzice, którym urodziły się bliźnięta, i którym w przeciągu dwóch ostatnich lat urodziły się inne dzieci, bądź trojaczki, mogą liczyć dzięki dodatek w wysokości 110, 36 euro na milusiński do ukończenia przez faceta 15. roku życia.

Becikowe na Słowacji zbytnio pierwsze, drugie i trzecie dziecko wynosi 829, 86 euro, za czwarte jak i również kolejne - 151, 37 euro.

Szwecja

Kiedy dostaniesz 500 zł na dziecko? PiS przekazuje dwa terminy

Świadczenia na dzieci przysługują wszystkim, jacy legalnie mieszkają na terenie Szwecji i są w tamtym miejscu ubezpieczeni. Państwo płaci hałasuje od pierwszego miesiąca życia dziecka do ukończenie przezeń 16 lat. W sytuacji rodzin wielodzietnych można wystąpić o dodatek dla sporej rodziny.

Po dokończeniu 16. roku życia, o ile dziecko kontynuuje naukę, rodziciele mogą wystąpić o rozszerzenie zasiłku.

Dodatki w dzieci wynoszą 1050 koron (112 euro) miesięcznie.

Premiowana jest także włączenie do rodziny dzieci z zagranicy. Zbytnio uznanie dziecka do 10. roku życia spoza Szwecji państwo wypłaca jednorazowo 40 tys. koron (4270 euro).

Węgry

Zasiłek na dziecko na Węgrzech przysługuje rodzicom (obywatelom i niektórym rezydentom) do 18. roku egzystencji dziecka na czas obowiązkowej nauki szkolnej, z możliwością przedłużenia do 23. roku kalendarzowego, w przypadku, że kontynuuje ono naukę lub szkolenie fachowe.

Miesięczne świadczenie gwoli rodziny z jednym małym wynosi 12 200 forintów (ok. 40 euro), dwójką - 14 800 (ok. 48 euro), trójką i więcej - 16 000 forintów (ok. 52 euro). Samotni rodzice mogą rachować na dodatkowe 1000-1500 forintów (3-5 euro) miesięcznie, zależnie od liczby dzieci.

Becikowe rzędu 64 125 forintów (ok. 205 euro) za jedno dziecko przysługuje matkom, które przed porodem odbyły przynajmniej cztery wizyty u położnika. Przy ciąży mnogiej becikowe wzrasta do odwiedzenia 85 500 forintów (275 euro).

Wielka Brytania

Dodatki na dzieci przy Wielkiej Brytanii przysługują wszelkim, bez względu na wysokość dochodów, do 16. roku kalendarzowego życia dziecka lub - gdy kontynuują naukę a mianowicie do 20 lat. Suplement na najstarsze dziecko kosztuje 20, 50 funtów tygodniowo (ok. 28 euro), w każde kolejne - 13, 55 funtów (ok. 19 euro).

Rodzice na temat niższych dochodach mogą wystąpić także do urzędu podatkowego o zasiłek opiekuńczy, który wynosi 2 720 funtów (3812 euro) rocznie na każde dziecko.

Matki w tarapatach materialnej mogą także otrzymać becikowe w wysokości 500 funtów (700 euro).

Kraje UE, przy których zasiłki rodzinne odrzucić przysługują powyżej ustalonego progu dochodowego:

Bułgaria

Zasiłki na dzieci przysługują wyłącznie rodzinom, których dochód dzięki członka rodziny nie wykracza 350 lewów (ok. 180 euro) miesięcznie. Dzieci przyjmują je do końca uczelni średniej, najpóźniej do 20. roku życia. Muszą być obywatelem bułgarskim lub rezydentem jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej bądź Szwajcarii.

Dziecko otrzymuje wówczas 35 lewów (ok. 18 euro) na miech. Warunkiem wypłaty świadczenia wydaje się być uczęszczanie dziecka do żłobka, przedszkola albo szkoły publicznej.

Matkom w rodzinach wielodzietnych przysługuje raz do odwiedzenia roku darmowy bilet torowy albo autobusowy na wycieczka tam i z zwrotem w granicach kraju.

Do pierwszego roku życia dziecka można wystąpić również o dodatek opiekuńczy rzędu 100 lewów.

Chorwacja

"Nowa kwota wolna po PIT obejmie rozliczenia zbytnio 2016 rok"

Zasiłki w utrzymanie dziecka przyznawane są na podstawie kryterium dochodowego; dostają je opiekunowie, których średni miesięczny dochód w głowę w ostatnim roku kalendarzowego nie przekroczył progu 1663 kun (czyli 223 euro).

Od trzeciego dziecka rodzice mogą otrzymać becikowe w wysokości 500 kun (67 euro).

Zasiłek przysługuje do oporu szkoły średniej, ale nie dłużej niż do odwiedzenia 21. roku życia maluszka. Osoba ubiegająca się na temat dodatek musi być rezydentem Chorwacji od co w żadnym wypadku trzech lat.

Kwoty dodatków wynoszą 299, 34 kun (40 euro) dla osób z dochodem do odwiedzenia 543, 13 kun (73 euro), 249, 45 kun (33 euro) dla ludzi na temat dochodach od 543, 14 do 1119, 53 kun (od 73 do 150 euro), a 199, 56 kun dla osób o dochodach od 1119, 53 do 1663 kun (od 150 do 223 euro).

Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą liczyć dzięki 15-proc. dodatek. Sieroty przyjmują zasiłek o 25 proc. wyższy.

Cypr

Również dzięki Cyprze obowiązuje kryterium dochodowe - zasiłki mogą dostać rodziny jednodzietne, których roczny dochód nie przekroczył 49 tys. euro, oraz wielodzietne - o rocznym dochodzie do 59 tys. euro. Dodatkowym warunkiem jest to, że całkowity majątek dzinki nie może być lepszy od 1, 2 mln euro.

Opiekunowie mają obowiązek mieć status rezydentan od co najmniej 3 lat przed złożeniem wniosku o dodatek. Pieniądze wypłacane istnieją do końca szkoły przeciętnej, ale nie dłużej niż do 19. roku życia. Wyjątkiem jest służba w Gwardii Narodowej, która upoważnia do pobierania dodatku do odwiedzenia 21. roku życia.

Rodziny o najniższych dochodach (do 19, 5 tys. euro rocznie) mogą polegać na 475 euro na rok na pierwsze dziecko, 570 euro na drugie, 1045 na trzecie, 1675 w czwarte i więcej. Tuż przy rocznych dochodach od 19, 5 tys. do 39 tys. euro wsparcie sięga 425 euro przy głównym dziecku, 520 euro tuż przy drugim, 995 euro przy trzecim i 1525 tuż przy czwartym i więcej. Obok rocznych dochodach od 39 tys. do 49 tys. euro dodatki wynoszą 380 euro na pierwsze i drugie dziecko, 760 na trzecie i 1260 na czwarte i więcej. Przy rocznych dochodach od 49 tys. do 59 tys. euro za drugie maluch otrzymuje się 345 €, 690 euro na 3, a 1135 euro w czwarte i więcej.

Samotnym rodzicom przysługuje dodatkowo 180 euro na dziecko przy rocznych dochodach do odwiedzenia 39 tys. euro i 160 euro na dziecko przy rocznych dochodach od czasu 39 tys. do 49 tys.

Czechy

W Republice Czeskiej, aby dostać dodatek na dziecko albo becikowe, należy spełnić wyznacznik zarobkowe, wyliczane co roku na podstawie średnich profitów w gospodarstwie domowym. Wsparcie może otrzymać tylko rodzina (matka lub inny opiekun), której dochód nie wykracza 2, 4 minimum socjalnego z minionego roku.

Spełniająca ten wymóg pierwowzór po porodzie pierwszego maluszka może otrzymać becikowe przy wysokości 13, 5 tys. koron (ok. 500 euro), a po narodzinach drugiego - 10 tys. koron (ok. 370 euro). Przy kolejnych dzieciach becikowe nie przysługuje.

Oprócz owego rodzicom o niskich przychodach przysługują zasiłki rodzinne. Dzięki dziecko do 6. roku kalendarzowego życia przysługuje 500 koron (18, 5 euro) miesięcznie, od 6. do piętnasty. roku życia - 610 koron (22, 5 euro) miesięcznie, an od 15 do 26 roku istnienia (jeśli dziecko wciąż żyje z rodzicami i kontynuuje naukę w szkole publicznej) - 700 koron (ok. 26 euro) miesięcznie.

Polska

Rząd da tobie pieniądze, jeżeli urodzisz. Jak robią inni, by pobudzać do posiadania dzieci?

Zasiłek rodzinny w Polsce przysługuje wszystkim obywatelom i rezydentom na podstawie kryterium dochodowego. Aby się o niego ubiegać średni miesięczny dochód na głowę nie ma możliwość przekroczyć 574 zł (135 euro). Przysługuje na najmłodszych do 18. roku życia albo do 21 roku kalendarzowego życia, jeśli kontynuują naukę.

Miesięczny zasiłek kosztuje: 77 zł (18 euro) na dziecko do przeprowadzenia 5 roku życia, 106 zł (25 euro) dzięki dziecko powyżej 5 roku życia.

Do zasiłku przysługują różne dodatki, m. in. z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 170 zł (ok. 40 euro) miesięcznie na dziecko (nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci), dla rodzin wielodzietnych po wys. 80 zł (19 euro) miesięcznie, czy też raz do roku wraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - w wysokości setka zł (23 euro) w dziecko.

Becikowe rzędu 1000 zł (235 euro) przyznawane jest rodzicom, jakich średni miesięczny dochód na głowę nie przekroczył 1922 zł (452 euro). Do odwiedzenia wniosku o wypłatę konieczne jest zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, że kobieta pozostawała u dołu opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Rumunia

Zasiłki w Rumunii zdobywają rodzice dzieci do 18. roku życia, mający stan rezydenta kraju, na bazie kryterium dochodowego. Mogą okazać się wypłacane również po 18. roku życia, o ile dziecko kontynuuje naukę, aż do chwili ukończenia uczelni.

Do drugiego roku życia dziecka rodzice przyjmują miesięczny dodatek w poziomie 200 lei (45 euro), a później - 42 lei (9, 4 euro).

Słowenia

Do zasiłku uprawnieni są rodzice, wskazane jest dziecko ma pozwolenie dzięki czasowy lub stały pobyt w Słowenii, an katalogów dochody nie przekraczają 64 proc. średniej słoweńskiej pensji. Uprawnienie wygasa, gdy maluch skończy 18 lat.

Zależnie od dochodów przy rodzinie i liczby najmłodszych zasiłek wynosi od 27, 40 euro do 137, 14 euro.

Becikowe wynosi 280 euro.

Włochy

We Włoszech zasiłki na dzieci dotyczą obywateli oraz rezydentów, i są zależne od dochodów. Przysługują rodzicom (opiekunom) dzieci do 18. roku życia albo 26. roku życia, jeżeli kontynuują one naukę.

Podstawa dodatku wynosi ok. 100 euro, jest pomniejszana lub powiększana zależnie od momentu liczby osób w gospodarstwie domowym oraz dochodów. Zasiłek nie przysługuje, gdy jednoroczny dochód gospodarstwa przekracza stu tys. euro.

Związane z