Dłużej pracujemy, krócej się uczymy, ale poświęcamy się hobby. Tak Polacy gospodarują czasem

Dom - Z kraju - Dłużej pracujemy, krócej się uczymy, ale poświęcamy się hobby. Tak Polacy gospodarują czasem

23.08.2019-185 widoki -Z kraju

GUS: dłużej pracujemy, więcej periodu poświęcamy hobby

W porównaniu do 2003 r. mniej się uczymy, mniej korzystamy ze środków masowego przekazu z kolei więcej pracujemy i większą ilość wiadomości czasu poświęcamy zamiłowaniom osobistym - wynika z doświadczenia " Budżet czasu populacji 2013" opublikowanego przez GUS.

Badania takie jak z 2013 r., zgodnie z zaleceniami Eurostatu, powinno się przeprowadzać co 10 czasów. Pozwalają one pokazać jak gospodarujemy czasem, jak prezentuje się obciążenie obowiązkami oraz jak wykorzystujemy czas wolny. Poprzednie diagnozowanie tego typu przeprowadzono po 2003 r.

Poświęcenia, ale jakie?

W porównaniu do 2003 r. okazało się, że jesteśmy też coraz mniej skłonni do poświęceń - jak na przykład wynika z badania za 2013 r. - o 7 minut mniej dzięki dobę niż w 2003 r. przeznaczamy na dobrowolną pracę na rzecz organizacji, pomoc innym czy praktykom religijnym. Szczególnie jest wówczas widoczne w przypadku ludzi między 35. a 44. rokiem życia.

Emerytury będą wyższe. Dzięki nowym przepisom

O pięć minut mniej niż dziesięć lat wcześniej poświęcamy co dziennie kontaktom towarzyskim rozumianym jak bezpośrednie spotkania czy gadanina z członkami własnego gospodarstwa domowego. O 14 minutek krócej korzystamy ze zasobów masowego przekazu - telewizji, radia, prasy i książek. Szczególnie dotyczy to facetow, którzy w 2013 r. poświęcili na to trzy godz. 2 min., dwunastu minut mniej niż w 2003 r.

Jak wynika z badania GUS o 7 minut w mniejszym stopniu zajmują nam dojazdy i dojścia i dotyczy to zarówno mieszkańców miast oraz wsi. O 10 minutek mniej niż w 2003 r. uczyliśmy się. O 12 minut więcej aniżeli w 2003 r. wkonujemy nasze prac zawodowo. w 2013 r. było to średnio szóstej godz. 38 minut na dobę.

Czas gwoli siebie

W 2013 r. aż o 18 minut więcej niż dziesięć latek temu poświęcaliśmy zamiłowaniom prywatnym i hobby. Średnio o 7 minut więcej w dobę zajmują nam czynności domowe, uprawianie sportu i rekreacji. Szczególnie widoczne to w przypadku kobiet a mianowicie czas jaki poświęcają sportowi i rekreacji wzrósł na temat 7 min do jednej godz. 49 min. Jak ciekawe, u mężczyzn termin ten się skrócił się o 1 min.

W 2013 r. działalności związane z życiem towarzyskim i rozrywkami zajmowały naszej firmie - jak wynika spośród badania - 1 godz. 38 minut dziennie. Korzystanie z komputera i sieci w czasie wolnym a mianowicie jak zauważają analitycy GUS - będącym najważniejszą pozycją wśród zamiłowań osobistych - trwało średnio 1 godz. 22 minuty. Osoby czytające książki - jak deklarowały - poświęcały na to jednej godz. 16 min. dziennie. W czasie wolnym spośród komputera i internetu z badanych najczęściej korzystali członkowie rodzin z dziećmi na utrzymaniu - 34, dwóch proc., w gospodarstwach jednoosobowych - 18, 9 proc.

Badali przez rok

W badaniu "Budżet czasu ludności 2013 r. " wzięło udział 28 209 gospodarstw domowych, w których mieszkało 74 499 osób. Wśród nich było 47 proc. mężczyzn i 53 proc. kobiet. Badanie trwało cały rok i wzięły w nim udział ludzie w wieku 10 lat lub więcej. To nowość w porównaniu do testowania sprzed dziesięciu lat, podczas gdy uczestniczyły w nim tylko osoby w wieku kolejny lat lub więcej.

Większość badanych - 66, 2 proc. to mieszkańcy miast. Ponad połowę badanych gospodarstw stanowiły jedno i dwuosobowe. Najliczniej reprezentowaną grupą zawodową byli specjaliści (17, 6 proc), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (16, 1-wszą proc. ), pracownicy ofert i sprzedawcy (14, trzy proc. ) rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (12, 1 proc. ).

Związane z